Missfärgningar på tänderna

Vad är missfärgningar?

Grundfärgen på tänderna varierar från en individ till en annan, och om man tar en närmare titt på någons tänder så brukar man kunna se att den vita färgen skiftar mer eller mindre i gult, grått, blått eller brunt.

Missfärgningar

Dessutom får de allra flesta av oss naturligt mörkare tänder under årens gång, även om vi varken röker eller dricker kaffe och te. Ibland är det egentligen inte tänderna som är missfärgade utan fyllningar, kronor och broar som är så vita att de får tänderna att se gula ut.

Mörkare tänder

I sådana fall kan det vara motiverat att bleka tänderna ändå för att få ett bättre helhetsintryck. Att bleka tänderna är vanligen både enklare, billigare och säkrare än att byta ut fyllningar, kronor och broar.

Ta reda på orsaken till missfärgningen innan du börjar bleka dina tänder Om man inte är nöjd med färgen på sina tänder och anser att de har missfärgningar som är så pass allvarliga att de ska blekas bort är det en bra idé att ta kontakt med en tandläkare först för att få utrett vad som är orsaken till missfärgningarna.

Konsultera en tandläkare

Detta även om man tänker utföra själva tandblekningen hemma.

Anledningarna till att man bör konsultera en tandläkare innan man påbörjar sin behandling är flera:

Missfärgningen kan vara en indikation på något annat fel som bör behandlas. Om man nöjer sig med att bleka bort symptomen hemma missar man chansen att behandla det underliggande problemet.

Att veta vad som orsakar missfärgningen gör det enklare att välja rätt tandblekningsmedel och tandblekningsmetod.

Tandläkaren kan efter att ha studerat dina tänder hjälpa dig att få en realistisk bild av vilket resultat du kan förvänta dig av tandblekningen, så att du själv kan ta ställning till om det är värt att genomgå behandlingen eller ej.

Bleka tänderna vita

Det är till exempel generellt sett mycket svårare att få ett riktigt bra resultat när man försöker bleka bort missfärgningar som går i kalla färger som grått och blått, än när det bara är varma färger som gult och brunt som ska bort.

Missfärgningar som beror på slag som skadat pulpan brukar vara mycket svåra att få bort med tandblekning, och missfärgningar som beror på metall i munnen är svåra att komma till rätta med så länge metallen fortfarande är kvar i munnen.

Olika behandlingar

Missfärgningen kan bero på något som inte går att åtgärda med enbart blekmedel. Hos tandläkaren kan man kombinera vanlig kemisk blekning av tänderna med andra behandlingar, som laserbehandling, blekmedel som appliceras inuti tanden, och borttagande av fyllningar som färgar den kringliggande tanden.

Tandläkaren kan se om det finns något du själv kan ändra på i ditt vardagsliv för att minska risken för att tänderna fortsätter missfärgas, eller om det tvärt om är så att du bara gått omkring och trott att det är ditt morgonkaffe som borde dras in när det i själva verket är något helt annat som orsakar missfärgningarna av dina tänder.

Andra blekmedel

Tandläkare har rätt att använda vissa tandblekmedel som inte får säljas direkt till konsument i Sverige. Lagstiftaren har bedömt att dessa medel är för farliga för att användas av någon som inte har särskild utbildning inom området.

För vissa missfärgningar får man mycket bättre resultat med dessa blekmedel än med de som finns tillgängliga i affären.

Anledning till missfärgningar

Här nedanför hittar du några exempel på sådant som kan leda till missfärgningar.

Ärftliga faktorer

Det finns ärftliga faktorer som kan påverka tänderna när de bildas i käkarna, så att tänderna är missfärgade redan när de bryter fram ur tandköttet hos barnet.

Långvarig hög feber hos små barn

Om ett litet barn är långvarigt sjuk med hög feber kan det göra så att de permanenta tänderna är missfärgade när de bryter fram ur tandköttet.

Mycket fluor

Om barn stadigvarande dricker vatten som innehåller höga halter av fluor kan det orsaka missfärgningar av tänderna. Om man får sitt dricksvatten från egen brunn bör man låta testa det för att få veta hur hög fluorhalten är.

Det kan till exempel vara så att barnet bör få annat vatten, eller att det ska avstå från övriga flourbehandlingar (fluortandkräm, floursköljning i skolan, fluorpensling hos tandläkare, fluortabletter, etc).

Tetracykliner

Tetracykliner är en sorts antibiotika som inte bör ges till gravida kvinnor, till ammande kvinnor eller till barn under åtta års ålder eftersom tetracyklin kan ansamlas i tandanlagen.

Om en gravid kvinna behandlas med tetracykliner kan tandanlagen hos fostret påverkas så att barnets tänder, när de många år senare växer fram, är missfärgade. Det samma gäller om ett ungt barn behandlas med tetracykliner – det kan leda till att tänder som växer fram senare i livet är missfärgade.

Orsakar missfärgningar

Tetracykliner är en typ av antibiotika som kan orsaka missfärgningar. Tänder som missfärgats av tetracyklin brukar ha en grågul färg och man kan ofta se ett mörkare vågrätt band på tänderna i både överkäken och underkäken.

När tänderna precis har kommit upp ur tandköttet brukar man inte kunna se missfärgningen särskilt tydligt, men ljusets påverkan tenderar att göra missfärgning värre allt eftersom åren går.

Exempel på vanligt använda tetracykliner är Doxycyklin och Lymecyklin. Att behandla med tetracyklin är vanligt vid vissa luftvägsinfektioner, vid klamydia, vid rosacea och vid allvarlig acne.

Om du är allergisk mot penicillin är det troligt att läkaren skriver ut en tetracyklin istället som alternativ behandling mot bland annat borrelia.

Obs! Det finns fall där ungdomar som långtidsbehandlats med tetracykliner mot acne fått missfärgade tänder trots att de var långt över 8 år gamla då behandlingen skedde. Det är dock ovanligt.

Slag eller annan skada

Om pulpan (tandnerven) skadas kan det leda till en enskild tand som är gulare eller mörkare än övriga tänder.

Viktigt att veta är att slagskador och vissa andra skador på mjölktänderna kan påverka tillväxten av de permanenta tändernas emalj så att de blir missfärgade.

Metall

Amalgam lagning orsakar missfärgningar. Lagningar med amalgam och andra metaller kan orsaka missfärgningar. Ersätt gamla lagningar om du vill ha riktigt vita tänder.

Metall i munnen, till exempel amalgamfyllningar, kan leda till missfärgningar. Att bleka bort sådana missfärgningar är ofta lönlöst så länge metallen är kvar i munnen.

Det är ganska vanligt att rotfyllda tänder över tid missfärgas inifrån. Missfärgningen gör tanden blågrå i färgen, och starkast missfärgning brukar man få nere vid tandhalsen.

Vid en sådan missfärgning får man bäst resultat om man istället för en vanlig tandblekning låter tandläkaren ta bort den gamla fyllningen, bleka tanden med blekmedel inifrån, och sedan ersätta den gamla fyllningen med ett modernare fyllningsmaterial som är mindre troligt att orsaka missfärgningar.

Att bara hålla på och bleka tanden utifrån ger inte särskilt bra eller långvarigt resultat när det är någonting inuti tanden som orsakar missfärgningen.

Mat och dryck

Det finns starkt färgade livsmedel som är kända för att missfärga tänderna, särskilt om man intar dem ofta. Några exempel i den här gruppen är blåbär, kaffe, svart te och rött vin. Det handlar om att starka färgämnen tränger in i emaljen och dentinet.

Tobak

Tobak orsakar ofta missfärgningar på dina tänder. Att röka eller snusa kan leda till missfärgning av tänderna. Försök att sluta röka eller snusa ifall du gör detta. Det kommer hjälpa dina tänder att återhämta sig och du kan börja behandling för att bleka tänderna.

Ålder

Som nämns ovan är det vanligt att tändernas färg blir mörkare när man åldras, även om man sköter tänderna väl och inte utsätter dem för någon av ovanstående riskfaktorer.

Lämna ett svar